Senatorowie, poza rozpatrywaniem ustawy w części dotyczącej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zajęli się także jej zapisami związanymi z finansowaniem m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Podczas dyskusji nad ustawą senator PiS Jan Maria Jackowski zgłosił poprawkę, która zakładała obniżenie budżetu KRRiT o 1,5 mln zł. Propozycję senator uzasadnił kontrowersyjnym - w jego ocenie - działaniem KRRiT w sprawie koncesji dla Fundacji Lux Veritatis na nadawanie Telewizji Trwam w multipleksie cyfrowym. W drugiej połowie lutego Rada poinformowała, że Fundacja Lux Veritatis tej koncesji nie otrzyma.
Poprawka senatora PiS dodatkowo zakładała, że pieniądze otrzymane z obniżenia budżetu KRRiT mają trafić do bibliotek na rozwój czytelnictwa w Polsce. "Biblioteki są niedofinansowane, czytelnictwo trzeba wspierać i co do tego na tej sali chyba nie ma nikt wątpliwości" - przekonywał senatorów Jackowski.
"Nie można doraźnych ocen przekładać na restrykcje finansowe" - bronił budżetu Rady jej wiceprzewodniczący Witold Graboś, z którym zgodził się m.in. senator PO Kazimierz Kutz. "Poprawka jest ideologiczna i bezsensowna, ponieważ jakakolwiek kontrowersyjność nie może być argumentem do karania kogokolwiek" - mówił Kutz.
W głosowaniu senackiej komisji kultury poprawka PiS obniżająca budżet KRRiT została odrzucona.
W czwartek senatorowie Komisji Kultury i Środków Przekazu wspólnie z senacką Komisją Ustawodawczą zajęli się także projektem uchwały okolicznościowej w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego, która w tym roku przypada 19 lutego. Po dyskusji i zgłoszeniu poprawek do tekstu projektu senatorowie skierowali go do dalszych prac legislacyjnych. (pap)