Kiedy wójtem może kierować wojewoda lub starosta?

Samorząd terytorialny

Sprawowanie nadzoru przez organy administracji rządowej na podstawie kryteriów innych niż legalność spowoduje naruszenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, która podlega ochronie...

19.12.2011

Toruń: Szlachetna Paczka z magistratu

Nadchodzące święta to czas dzielenia się z innymi: radością, opłatkiem, dobrym słowem, ale i darami materialnymi. Temu celowi służy Szlachetna Paczka - charytatywna akcja świątecznej pomocy...

19.12.2011

Druga połowa grudnia pod wpływem Azji

Śmierć przywdcy Korei Płnocnej Kim Dzong Ila budzi niepokj wśrd inwestorw, ktrzy dali temu wyraz spadkami na azjatyckich giełdach. Złoty powinien w poniedziałek lekko osłabiać się do głwnych walut....

19.12.2011

Prawo budowlane

BHP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) - dalej pr. bud. normuje działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i...

19.12.2011

Nie ma szans na budowę elektrowni jądrowej w Gąskach

Budownictwo

Wiceminister środowiska, poseł PO Stanisław Gawłowski i posłowie PiS Czesław Hoc i Stefan Strzałkowski uważają, że nie ma szans na budowę elektrowni jądrowej w Gąskach k. Mielna (Zachodniopomorskie)...

19.12.2011