MSZ promuje aktywność kobiet w sferze publicznej

Jak poinformowało MSZ ruszyła kampania społeczna pod hasłem Znane Ekspertki. Jej celem jest umacnianie roli kobiet w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym oraz promocja wielowymiarowej...

19.06.2014

Zmiany wyglądu mogą świadczyć o groźnej chorobie

Powiększenie nosa, warg, żuchwy, a także uszu, dłoni czy stóp, może świadczyć o poważnej chorobie - akromegalii, która jest w stanie skrócić życie o 10-12 lat podkreślają endokrynolodzy.

19.06.2014

Stadion w Słubicach w rejestrze lubuskich zabytków

Budownictwo

Stadion sportowy w Słubicach (Lubuskie), dawniej kompleks Stadionu Wschodniomarchijskiego we Frankfurcie nad Odrą, został wpisany do rejestru zabytków woj. lubuskiego poinformował społeczny opiekun...

19.06.2014

Wygodne "zamówienia in house"

Zamówienia publiczne

Zamówienia in house oznaczają sytuacje, w których pod pewnymi warunkami zamawiający nie będzie zobowiązany do przestrzegania regulacji dotyczących zamówień publicznych, mimo że powierza wykonywanie...

19.06.2014

Poznański nabór na kurs prawa brytyjskiego

Wydarzenia

Otwarto nabór na Kurs Prawa Brytyjskiego, który rozpocznie się w październiku br. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z British Law Centre w Warszawie, a program obejmuje podstawy prawa...

18.06.2014

Podwójne kompetencje rzecznika patentowego

Aplikacja rzecznikowska jest jedną z najrzadziej wybieranych przez absolwentów prawa. Decyzja ta bardzo często wynika z niewiedzy czym tak naprawdę zajmuje się rzecznik patentowy.

18.06.2014

MZ: projekt zmian na liście leków refundowanych

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt obwieszczenia zawierający listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która...

18.06.2014

Prezydent Łodzi bez absolutorium i z niższą pensją

Samorząd terytorialny

Łódzcy radni nie udzielili prezydent miasta Hannie Zdanowskiej absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 r. i zmniejszyli jej wynagrodzenie. Przeciwnicy Zdanowskiej twierdzą, że jej rządy to dla Łodzi...

18.06.2014

Rozpoczęło się śledztwo w sprawie profesora Chazana

Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza szpitala im. Świętej Rodziny w...

18.06.2014