Burmistrz Mosiny Zofia Springer wytoczyła Kasprowiczowi proces po tym, jak poczuła się obrażona wpisami na jego prywatnym blogu, krytykującymi jej decyzje. Kasprowicz miał ją pomówić w 15 wpisach. Sąd Rejonowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 21 stycznia 2011 o sygn. akt. VIII K 745/09/8 skazał Kasprowicza za zniesławienie Springer. Więcej o tle sprawy i wyroku sądu rejonowego czytaj: tutaj.
8 czerwca 2011 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił Łukasza Kasprowicza. Uniewinnienie dotyczyło 13 z 15 zarzutów. W pozostałym zakresie, w stosunku do 2 zarzutów, co do których sąd drugiej instancji zmienił kwalifikację prawną z art. 212 kk na 216 kk (znieważenie) – SO umorzył postępowanie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu (sygn. akt IV Ka 266/11).
Więcej o motywach wyroku sądu okręgowego można przeczytać na stronie internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która od poczatku monitoruje tę sprawę.

Rozprawa odbędzie się o  godz. 13:30 w Sądzie Najwyższym (Izba Karna Wydział V (sygnatura akt V KK 391/11 w).

Więcej na ten temat>>>