Tematem spotkania było znaczenie edukacji dla rozwoju gospodarczego państw UE oraz dobrobytu ich obywateli, m.in. w kontekście wychodzenia z kryzysu oraz realizacji strategii Europa 2020, a także rozwijaniu umiejętności czytania i pisania we wszystkich grupach wiekowych. Przedmiotem dyskusji był także raport na temat alfabetyzmu i rekomendacje przygotowane przez Grupę Ekspertów Wysokiego Szczebla powołaną przez Komisję Europejską w roku 2011, z którego wynika, że prawie 80 mln dorosłych i ok. 20% piętnastolatków w UE nie opanowało umiejętności czytania w stopniu umożliwiającym sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

Minister edukacji została poproszona o przedstawienie polskich doświadczeń w zakresie rozwijania umiejętności czytania i pisania. 
 - W roku 2000 wyniki polskich uczniów były wyraźnie niższe od średniej OECD. Tymczasem wyniki 15-latków w roku 2009 były znacznie lepsze: z 23% do 15% zmniejszył się odsetek uczniów o bardzo niskim poziomie kompetencji w badanych dziedzinach, zwłaszcza w czytaniu i interpretacji. Ponadto w 2009 roku zaobserwowano istotne ograniczenie różnic pomiędzy szkołami w osiągnięciach uczniów - podkreślała Szumilas.
Jej zdaniem na znaczną poprawę wyników młodych Polaków wpływ miała reforma systemu oświaty. 
- Zmiany programowe nałożyły na szkoły, przedszkola i nauczycieli obowiązek wykonywania zadań, które sprzyjają lepszemu opanowaniu umiejętności czytania i pisania przez uczniów. Już na początkowych etapach edukacji uczymy nauczycieli jak rozpoznawać specyficzne trudności w nauce czytania i pisania i zapobiegać potencjalnym niepowodzeniom - powiedziała minister. Podkreśliła także korzyści, jakie przyniosą niedawno wprowadzone zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Jej zdaniem integracja kształcenia zawodowego i ogólnego sprawi, że absolwenci zreformowanych zawodówek będą lepiej wyposażeni zarówno w kompetencje kluczowe, jak też rzetelnie przygotowani zawodowo.
 
Źródło: MEN