Płatnicy kwestionują propozycję korekty budżetu UE

Osiem krajów UE, które wpłacają najwięcej do unijnej kasy, skrytykowało przedstawiony przez Komisję Europejską projekt zwiększenia budżetu na 2014 rok o 4,7 mld euro. Dodatkowe środki mają być...

03.06.2014

Letnia szkoła LAW School w Poznaniu

Wydarzenia

Głównym celem letnich szkół prawa jest kształtowanie wśród młodych ludzi światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową.

03.06.2014

Radca Kwaśnicki w radzie ORLEN-u

Prawnicy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało na posiedzeniu 15 maja br.w skład Rady Nadzorczej m.in. dr. Radosława L. Kwaśnickiego, prezesa zarządu kancelarii RKKW.

02.06.2014

Nowe prawo trochę ograniczy prawo wyboru komornika

Rynek

Jedna wielka kancelaria ma więcej spraw niż komornicy apelacji białostockiej. Posłowie zgłosili pomysł ograniczenia tych kominów. Wierzyciel będzie miał ograniczone prawo wyboru komornika.

02.06.2014

16 protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym

16 protestów wyborczych przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowano w Sądzie Najwyższym do poniedziałku do godz. 16; nie ma wśród nich protestu zapowiadanego przez klub PiS...

02.06.2014