Erasmus na krawędzi bankructwa

Popularny program wymiany studenckiej Erasmus jeszcze w tym miesiącu ogłosi bankructwo. Jest to wynik dziury w europejskim budżecie, o sprawie informuje Forsal.pl.

04.10.2012

Senat za becikowym niższym niż chce Sejm

Senat przyjął w czwartek poprawkę do noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, przywracającą pierwotną kwotę becikowego - 1000 zł. Sejm podwyższył ją do 1200 zł. To jedyna poprawka wniesiona przez...

04.10.2012

Senat za przywróceniem 1000 zł becikowego

Ubezpieczenia społeczne

Senat przyjął w czwartek poprawkę do noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych, przywracającą pierwotną kwotę becikowego - 1000 zł. Sejm podwyższył ją do 1200 zł. To jedyna poprawka wniesiona przez...

04.10.2012

Tylko co czwarta osoba zdała test na aplikację ogólną

Niecałe 25 proc. osób starających się o wpis na listę aplikantów ogólnych pomyślnie przeszło egzamin wstępny. Przed nimi jeszcze drugi etap egzaminu pisemnego, który pozwoli wyłonić dwieście osób,...

04.10.2012

Swoje zyski szkoła wpłaci do kasy miasta?

Niektóre szkoły nieźle radzą sobie z podreperowaniem swojego budżetu. Wynajmowanie sal i wywieszanie reklam przynosi im zyski, które przeznaczają na potrzeby placówki. Urząd Miasta w Poznaniu chce...

04.10.2012

Odsetki od zaległości podatkowych znowu bez zmian

Nie zmieni się wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dniach 2-3 października podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym...

04.10.2012

Dyrektorzy nie radzą sobie z "Cyfrową szkołą"

Prawie 70 z 200 przetargów na sprzęt w ramach programu Cyfrowa szkoła zostało unieważnionych. Dyrektorzy skarżą się, że nie radzą sobie z organizacją konkursów - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

04.10.2012

Na centralnych uroczystościach Dnia Budowlanych

BHP

Na uroczystościach z okazji Dnia Budowlanych główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wręczyła długoletnim działaczom związkowym Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Prac. Zastępca głównego...

04.10.2012