Sejm zaakceptował część poprawek Senatu do PZP

Zamówienia publiczne

Sejm przyjął część senackich poprawek do noweli Prawa zamówień publicznych, w tym jedną z najistotniejszych dotyczącą prawa do renegocjacji kontraktu w związku ze zmianą stawek podatku VAT i składek...

29.08.2014

Sejm zliberalizował przepisy dot. baterii i akumulatorów

Środowisko

Posłowie w piątek zdecydowali, że odzysk i recykling baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych będzie mógł odbywać się w kilku zakładach przetwarzania. Senat chciał, aby taki odzysk ze względów...

29.08.2014

Karetki, policja i straż nie zapłacą za drogi

Sejm przyjął w piątek większość poprawek Senatu do ustawy o zmieniającej zasady zwalniania z opłaty elektronicznej za przejazd autostradami pojazdów służb mundurowych, specjalnych i ratowniczych.

29.08.2014

CBOS: Polacy dobrze oceniają samorządy

Samorząd terytorialny

Większość uczestników sondażu CBOS - 65 proc. - ma dobre zdanie o pracy władz lokalnych. Jeszcze lepszy wynik - 68 proc. - osiagnął prezydent. Natomiast krytycznie badani odnieśli się do pracy...

29.08.2014

Oświata znów spustoszy gminne kasy?

Zatrudnianie nauczycieli w niepełnym wymiarze, wyrównywanie im pensji do średniej, a także finansowanie indywidualnego nauczania w szkołach. Samorządy czeka kolejny trudny rok - alarmuje Dziennik...

29.08.2014