W sądach przybyło zaległości

Mimo podwojenia wydatków na sądownictwo oraz zmian procedur i reorganizacji, za rządów PO-PSL liczba zaległości w polskich sądach rosła. A czas przeciętnego postępowania jest obecnie o prawie jedną...

15.09.2014

Mniej biurokracji w kancelariach komorniczych

Resort sprawiedliwości przygotował nowelę rozporządzenia w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych. Zmiana ma ułatwić kancelariom komorniczym archiwizowanie dokumentacji.

14.09.2014

Sensowność fakultetu powinni oceniać studenci

Szkoły wyższe coraz częściej tworzą kierunki studiów, które w opinii wielu są bezsensowne i nie zapewnią absolwentom przyszłości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, aby w pewnej mierze o...

14.09.2014