Zakaz opłat półkowych zaskarżony do TK

Jedna z sieci handlowych zaskarżyła do TK przepis, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest pobieranie opłat półkowych. Jej zdaniem narusza on m.in. konstytucyjnie zagwarantowane prawo...

11.09.2014

Przybywa firm, które chcą zatrudniać pracowników

2/3 firm ocenia swoją kondycję jako dobrą lub bardzo dobrą, w efekcie o 3 pkt. proc. do 29 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw deklarujących wzrost zatrudnienia w drugim półroczu. Tak dobrze nie...

11.09.2014