UOKiK: Legia łamie prawa kibiców

Ograniczanie kibicom prawa do zwrotu pieniędzy za odwołany mecz z powodu zamknięcia stadionu - to jedno z zakwestionowanych postanowienień w regulaminach sprzedaży karnetów na imprezy sportowe na...

09.11.2012

Wykonawca odpowiada za wady ujawnione przy odbiorze

Budownictwo

Odbiór końcowy robót jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane. Z jednej strony potwierdza on wykonanie robót budowlanych, otwierając tym samym wykonawcy...

09.11.2012

Aplikanci proszą o wsparcie Gowina

Aplikanci radcowscy proszą o interwencję ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Ich sprzeciw budzą zmiany w regulaminie odbywania aplikacji wprowadzone przez samorząd zawodowy.

09.11.2012

Ponad 42 miliardy złotych na oświatę w 2013 r.

Samorząd terytorialny

Całość środków przeznaczonych na oświatę w 2013 roku wynosi 42 mld 625 mln 18 tys. zł. Wysokość subwencji oświatowej na 2013 r., proponowaną w projekcie budżetu państwa, pozytywnie zaopiniowały...

09.11.2012