Wiele kolegiów nauczycielskich nie dostosowało się do zaleceń o wstrzymaniu naboru kandydatów, mimo że MEN zapowiada, że dalszy los placówek jest przesądzony i znikną w 2015 r., gdy utracą moc porozumienia zawarte z uczelniami umożliwiające absolwentom kolegiów uzyskanie tytułu licencjata. Problemem jest dostępność informacji o tym fakcie. Według "Rz" nie pojawiają się w ogóle w ogłoszeniach dla kandydatów lub są umieszczane w nierzucającym się w oczy miejscu.
Przeciwko likwidacji kolegiów protestuje ZNP, zapewniając, że ich poziom odpowiada wszelkim standardom. Mimo to MEN podtrzymuje swoją decyzję i zaleca wstrzymanie naboru w rozsyłanych do szkół pismach.