Przedsiębiorcy nadużywają praw pracowniczych

Od 1 stycznia do 31 sierpnia br. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili blisko 16 tysięcy kontroli podczas których stwierdzili nieprawidłowości dotyczące czasu pracy. Prawie jedna...

22.10.2014

MEN: nacisk na lepszą edukację i wyrównywanie szans

Wyrównywanie szans uczniów i podnoszenie jakości edukacji to najważniejsze obecnie cele polskich szkół zadeklarowała wiceminister edukacji narodowej Joanna Berdzik. Takie stanowisko zaprezentowała...

22.10.2014

NIK na 5 lat zostanie audytorem Rady Europy

Najwyższa Izba Kontroli zostanie audytorem Rady Europy, umowa w tej sprawie zostanie podpisana w środę - poinformowała NIK w komunikacie na swojej stronie internetowej. Izba będzie pełnić rolę...

22.10.2014

Gospodarka wodna ma być bardziej przejrzysta i efektywna

Środowisko

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne, przedłożone przez ministra środowiska. Nowa ustawa ma umożliwić osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), czyli realizację...

22.10.2014

Rośnie świadomość ekologiczna Polaków

Środowisko

Fundacja Nasza Ziemia przeprowadziła w tym roku kolejne badania opinii społecznej w zakresie świadomości ekologicznej i postaw związanych z rozwojem zrównoważonym. W porównaniu z badaniami z 2012...

22.10.2014