MF wprowadził nowy wzór PIT-2K

Minister finansów wydał rozporządzenie, w którym określił na lata 20072027 wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący...

18.11.2014

PKW: system informatyczny przeszedł pozytywnie audyt

Samorząd terytorialny

System informatyczny do obsługi wyborów samorządowych przeszedł pozytywny audyt pod kątem bezpieczeństwa działania i poprawności ustalenia wyników wyborów - powiedział we wtorek na konferencji...

18.11.2014

Trwa spór ws. polskiego konsulatu w Petersburgu

Sąd w Petersburgu odroczył do 16 grudnia rozpatrywanie wniosku petersburskich władz, domagających się, by Konsulat Generalny RP w tym mieście zwolnił użytkowaną nieruchomość i zapłacił 1,62 mln...

18.11.2014

Umowa na drugą jezdnię obwodnicy Międzyrzecza podpisana

Budownictwo

GDDKiA podpisała umowę z firmą Budimex na budowę drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi S3. Jeśli pozwoli na to pogoda, prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a oddanie drogi do użytku...

18.11.2014

Rząd zajmie się założeniami zmian w akcyzie

Na rozpoczętym we wtorek przed południem posiedzeniu rząd zajmie się m.in. założeniami do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on obłożenie akcyzą wytwarzania papierosów przy...

18.11.2014