Rodzice bez prawa wstępu na teren szkoły

Zakaz wejścia na stołówkę, do szatni, na boisko. Takimi tabliczkami obwieszonych jest wiele polskich szkół. Dyrektorzy tłumaczą to względami bezpieczeństwa. informuje Gazeta Wyborcza.

19.01.2015

Mali: ogłoszono koniec epidemii eboli

Mali w Afryce Zachodniej jest krajem wolnym od eboli - ogłosili w niedzielę 18 stycznia 2015 minister zdrowia tego kraju oraz miejscowy przedstawiciel misji ONZ ds. walki z ebolą (UNMEER). Ogłoszenie...

19.01.2015

Poznań przyznał w konkursie 4 mln zł dotacji na kulturę

Samorząd terytorialny

51 wydarzeń kulturalnych wesprze miasto Poznań w 2015 r. z pieniędzy przyznanych w ramach konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych. Komisja miała do podziału 4 mln zł; największą dotację...

19.01.2015

Szkoda wykonawcy uzasadnia odwołanie

Zamówienia publiczne

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej...

19.01.2015

Centrum Medyczne CenterMed otworzyło nowe poradnie

Centrum Medyczne CenterMed działające w Kielcach poszerzyło swoją działalność o nowe usługi medyczne. W placówce otwarto pięć nowych poradni specjalistycznych: ortopedyczną, dermatologiczną,...

19.01.2015