Skarga do Trybunału została wniesiona przed obywatelkę Irlandii, która w latach 70tych była uczennicą szkoły podstawowej działającej w systemie tzw. "National Schools". Są to szkoły powszechne, finansowane ze środków publicznych, lecz zarządzane przez osoby prywatne pod patronatem związków wyznaniowych, głównie Kościoła Katolickiego. Tak też było w szkole, do której chodziła skarżąca: jej patronem był lokalny biskup, a zarządzana była przez diecezję. W 1971 r. do dyrekcji szkoły zaczęły docierać pierwsze sygnały o tym, że jeden z nauczycieli molestuje seksualnie uczniów. Sama skarżąca wielokrotnie padła ofiarą czynów pedofilskich z jego strony. Mimo to nauczyciel pozostawał na stanowisku aż do 1995 r., kiedy przeszedł na emeryturę. Śledztwo w jego sprawie zostało wszczęte dopiero w latach 1990tych, a w 1998 r. został on skazany za czyny pedofilne w stosunku do 21 byłych uczniów szkoły, wśród których znalazła się skarżąca. Skarżąca przed sądami krajowymi zażądała uznania odpowiedzialności państwa jako pracodawcy skazanego nauczyciela za brak wprowadzenia w życie skutecznego systemu ochrony dzieci przed molestowaniem seksualnym. Roszczenie to zostało oddalone. Przed Trybunałem skarżąca podniosła naruszenie art. 3 Konwencji, zakazującego nieludzkiego i poniżającego traktowania. Więcej na Lex.pl>>