Asseco z kontraktem za 34,7 mln zł

Zamówienia publiczne

Asseco Poland podpisało kontrakt z ARiMR pod nazwą realizacja niezbędnych wymagań na Kampanię 2015 r. o wartości 34,7 mln zł brutto. Udzielenie zamówienia nastąpiło w trybie negocjacyjnym bez...

11.05.2015

Pracodawcy zwiększają liczbę ofert pracy

HR

W kwietniu br. Barometr Ofert Pracy, czyli wskaźnik obrazujący zmiany w liczbie publikowanych w internecie ofert pracy, wzrósł do 159,2 pkt, wobec 153,9 pkt odnotowanych miesiąc wcześniej - podało w...

11.05.2015

Kto może uzyskać zamówienie publiczne?

Samorząd terytorialny

Wykonawca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Niemniej jednak, w celu...

11.05.2015

Matura 2015: na egzaminie fizyka i filozofia

Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie egzamin z filozofii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy...

11.05.2015

We wtorek 12 maja 2015 strajk ostrzegawczy pielęgniarek

We wtorek, 12 maja 2015 w Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, w części zakładów opieki zdrowotnej pielęgniarki i położne przeprowadzą dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Tam, gdzie strajku nie będzie,...

11.05.2015