W obwieszczeniu z dnia 23 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 1040) Minister Infrastruktury i Rozwoju opublikował tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późn. zm.).
Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 34, poz. 183); 2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. poz. 46).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.