Wyrok będzie miał kluczowe znaczenie dla wszystkich podatników i może zmienić linię orzeczniczą sądów, które dotychczas przyznawały rację organom skarbowym. Dlaczego? 31 lipca br. stanowisko skarżącego poparły Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Konfederacja Lewiatan oraz Izba Gospodarcza Metali Niezależnych i Recyklingu (Sprawa I OSK 2577/13).

Obecność aż trzech organizacji społecznych oznacza, że w sprawie tej nie chodzi o „kaprys” skarżącego – osoby fizycznej, ale że udostępnienie informacji w tym przedmiocie ma szczególnie istotne znaczenie dla interesu publicznego. Argument, jakim posługiwały się sądy I instancji, że obywatel nie posiada realnego wpływu na funkcjonowanie określonych instytucji państwa przestaje być zasadny.

Udzielenie skarżącemu żądanej informacji publicznej jest kluczowe dla rozstrzygnięcia kwestii, czy postępowania karne skarbowe są wykorzystywane instrumentalnie przez organy podatkowe. Chodzi o weryfikację hipotezy, że wszczynane są one jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zobacz: Skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku >>

Dotychczas, organy kontroli skarbowej odmawiały udzielenia informacji, powołując się na brak szczególnie istotnego interesu publicznego w jej uzyskaniu, a także brak możliwości wpływu skarżącego na poprawę funkcjonowania administracji publicznej.

Zobacz też: NSA rozstrzygnie o dostępie do informacji o postępowaniach karnoskarbowych >>