Profesor  przypomina, że w Polsce brak jest narodowego programu prewencji i leczenia cukrzycy, a co się z tym wiąże- rejestru chorych. Podkreśla także wagę wczesnej diagnostyki.

- Jeśli cukrzycę od początku leczy się dobrze, utrwala się pamięć metaboliczna, co opóźnia powikłania – wyjaśnia profesor.

Specjaliści z kilku dziedzin medycyny, którzy brali udział w dyskusji  okrągłego stołu „Rzeczpospolitej” zwracali uwagę na powikłania cukrzycy w zakresie sercowo-naczyniowym czy okulistycznym.

Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych (Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce) stwierdził, że lekarz POZ często nie mają czasu na rozmowę z pacjentem na temat cukrzycy.

W dyskusji poruszono także temat leków inkretynowych.

Cały tekst www.rp.pl