Dotacje na mikroinstalacje OZE dla gmin z woj. podlaskiego

Samorząd terytorialny

Podlaskie gminy mogą się starać o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na budowę mikroinstalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) na własne potrzeby. W...

04.05.2015

Spadek tempa akcja ratowniczej w "Wujku"

BHP

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom do poniedziałkowego rana nie uda się zakończyć odwiertu, wykonywanego w ramach akcji poszukiwawczej dwóch górników zaginionych 18 kwietnia po wstrząsie w kopalni...

04.05.2015

Biurokracja największą barierą dla MŚP

Zniesienie barier w administracji i ograniczenie kosztów jest jednym z koniecznych warunków przyspieszenia rozwoju polskiej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy - taki wniosek płynie z...

04.05.2015

Sądy ujednolicą swoje strony internetowe

Resort sprawiedliwości pracuje nad stworzeniem jednolitego wortalu dla wszystkich sądów w kraju. Ma to ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości obywatelom i przedsiębiorcom.

04.05.2015