Nowe sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Zamówienia publiczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania, zostało...

16.12.2013

Zbyt wysokie koszty pracy hamują rozwój MSP

Obowiązujące przepisy prawa pracy, które przekładają się wprost na koszty zatrudnienia, powodują, że interes pracownika bardzo często jest sprzeczny z interesem pracodawcy. Zatrudnienie na umowę o...

16.12.2013

MEN na razie bez pomysłu na tańszy podręcznik

Premier zapowiedział, że PO podejmie działania w celu obniżenia cen podręczników szkolnych. Na razie jednak - poza programem e-podręcznik - nie stworzono innych rozwiązań - informuje Rzeczpospolita....

16.12.2013

Szpital śmierć wycenia na złotówkę

Szpital na Dolnym Śląsku, który doprowadził do śmierci dziecka, zaproponował rodzicom 1 zł odszkodowania. Inne za trwały uszczerbek na zdrowiu oferują po 1 tys. zł. Zgodnie z prawem, bo przepisy nie...

16.12.2013

Cztery nowe programy lekowe

13 grudnia Prezes NFZ wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 27/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w...

16.12.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski