Dotychczasowe wzory informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ważne do sierpnia 2013 r.?
\

W dniu 24 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. określające nowe wzory INF-1, INF-Z oraz INF-2. Obecnie resort pracy przygotował jednak projekt rozporządzenia wydłużający okres przejściowy korzystania z dotychczasowych wzorów do sierpnia 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 33) weszło w życie z dniem 24 stycznia 2013 r. W rozporządzeniu tym przewidziano jednakże przepisy przejściowe, zgodnie z którymi informacje za miesiące do maja 2013 r. składa się na dotychczasowych wzorach formularzy określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 329). Natomiast informacje korygujące te dokumenty składa się za miesiące od października 2012 r. w terminie do dnia 20 lipca 2013 r. już według nowych wzorów formularzy.

Obecnie resort pracy przygotował projekt rozporządzenia wydłużający okres przejściowy korzystania ze starych wzorów formularzy do sierpnia 2013 r. Informacje korygujące te dokumenty miałyby być składane już według nowych wzorów formularzy za miesiące od października 2012 r. w terminie do dnia 20 września 2013 r.

Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 14 marca 2013 r.

Data publikacji: 14 marca 2013 r.