Akta stanu cywilnego będą sporządzane elektronicznie

Akta stanu cywilnego, obok tradycyjnej formy, sporządzane będą także w formie elektronicznej - wynika z założeń do projektu ustawy stworzonych prze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nowa ustawa ujednolici również pojęcia stosowane w poszczególnych aktach prawnych.

Ustawodawca chce, by poza tradycyjnym sposobem sporządzania aktów stanu cywilnego, sporządzano je także w formie elektronicznej. Ta ostatnia forma ma mieć taką samą moc dowodową jak akty papierowe. Utrzymanie dotychczasowej formy sporządzania aktów jest - jak wskazują autorzy projektu - konieczne ze względów bezpieczeństwa. Resort spraw wewnętrznych chce także wprowadzenia definicji legalnych pojęć związanych z aktami stanu cywilnego, tj. np. nazwiska rodowego, miejsca zdarzenia, transkrypcji aktu stanu cywilnego. Brak takich definicji powoduje obecnie problemy z wykładnią przepisów.

Doprecyzowane mają zostać także kompetencje wojewodów i kierowników urzędu stanu cywilnego. Ustawa jednoznacznie rozwiąże kwestię uprawnień do tworzenia urzędów dla kilku okręgów, wskazując, że będzie to robił wojewoda w formie aktu prawa miejscowego. Inaczej określone mają zostać także kwalifikacje, które musi posiadać osoba pełniąca funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego. W projekcie wskazano, że będzie to możliwe po ukończeniu studiów na kierunku prawo lub administracja oraz uzyskaniu odpowiedniego tytułu zawodowego.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 13 marca 2013 r.