Wysokie koszty leczenia grzybicy

W Polsce szacunkowy koszt profilaktyki i leczenia inwazyjnych zakażeń grzybiczych przypadający na jednego pacjenta, w zależności od przyjmowanych leków, wynosi od 3 468 zł do 12 484 zł.

19.03.2014

Resort środowiska chwali się sukcesem programu GreenEvo

Środowisko

Firmy GreenEvo przyczyniły się w zeszłym roku do wzrostu eksportu, sprzedaży zagranicznej, a co za tym idzie, również zatrudnienia. Badania ewaluacyjne firm laureatów GreenEvo prowadzone są co roku.

19.03.2014

Lekarze popierają zmiany w uprawieniach POZ

Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, przedstawił premierowi pomysły na likwidację kolejek do specjalistów. Propozycje ograniczają się do poszerzenia kompetencji lekarzy rodzinnych i wprowadzenia...

19.03.2014

SA: zakażony wirusem HCV nie dostanie odszkodowania

Mimo, że pacjent został zakażony wirusem HCV w jednym ze szpitali publicznej służby zdrowia nie otrzyma ani zadośćuczynienia, ani renty. Roszczenie się przedawniło, choć sąd nie jest w stanie...

19.03.2014

Zatrudnienie będzie powoli rosnąć

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w lutym br. zwiększyło się o 0,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - podał GUS.

19.03.2014