Forum odbędzie się pod hasłem „Po Co Aplikantowi Aplikacja ? ” i jako pierwsze tego typu wydarzenie będzie miało na celu skłonienie aplikantów do dialogu w przedmiocie realizacji procesu kształcenia w ramach szkoleń aplikacyjnych oraz miejsca i roli aplikantów w samorządzie.
 
Założeniem powyższego przedsięwzięcia jest także integracja środowiska aplikanckiego na poziomie całego kraju. Forum umożliwi również wymianę poglądów pomiędzy radcami prawnymi a aplikantami odnośnie obecnych i przyszłych perspektyw zawodu, efektywnej realizacji procesu kształcenia, a także wzmocnienie istoty organizacji aplikacji, z punktu widzenia późniejszego wykonywania zawodu radcy prawnego.
 
I Forum będzie miało o tyle atrakcyjną formułę, ponieważ oprócz wystąpień panelowych, przewiduje się pracę w ramach tzw. warsztatów. Tematem prac poszczególnych grup będą następujące zagadnienia: „Aplikant a tajemnica zawodowa”, „Odpowiedzialność aplikanta przed klientem, patronem, pracodawcą”, „Formy zatrudniania aplikantów i zasady ich wynagradzania” oraz „Miejsce aplikanta w samorządzie radcowskim”. Moderatorami grup warsztatowych będą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, zaś wyniki prac zostaną zaprezentowane podczas końcowego panelu dyskusyjnego.