Konferencja adresowana do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce odbyła się 11 kwietnia br. w Centrum konferencyjnym Polna w Warszawie.  Organizatorem wydarzenia było Forum Obywatelskiego Rozwoju, a MEN oraz ORE objęły nad nim honorowy patronat. „Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach” to pierwsza w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostały przedstawione nowatorskie formy edukacji ekonomicznej.
- Zważywszy na fakt, że 35 proc. rodziców w ogóle nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat finansów (dane z 2011 z badania Providenta), a połowa z tych, którzy prowadzą takie rozmowy, robi to sporadycznie, nadal ważną rolę powinna pełnić szkoła. Głównym problemem - w szkole - jest jednak nadal małe wsparcie nauczycieli tych przedmiotów (podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce) w realizacji zajęć, brak możliwości do prowadzenia praktycznej edukacji finansowej i niski status przedmiotu (nie są to przedmioty maturalne). - tłumaczyła Sylwia Żmijewska-Kwiręg z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Debatę poprzedziły trzy sesje, w trakcie których zaprezentowano nowe metody nauczania ekonomii – komiksy ekonomiczne,ekonomia eksperymentalna oraz gry finansowo-edukacyjne.
- Od początku swojej działalności Forum Obywatelskiego Rozwoju chętnie angażuje się w edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Po sukcesie, jaki odniósł projekt Komiksy Ekonomiczne, idziemy krok dalej. Podczas konferencji pokazaliśmy nauczycielom nowe narzędzia, które przyciągną uwagę uczniów znudzonych standardowymi podręcznikami. – podkreślała Dominika Pawłowska, Koordynator projektów, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Więcej informacji na stronie Forum Obywatelskiego Rozwoju>>