Dane przekazywane przez operatora infolinii pochodzą z Ogólnopolskiego Informatora publikowanego na stronach internetowych oddziałów i centrali NFZ.

Informacja o czasie oczekiwania dotyczy minionego miesiąca i wskazuje, ile dni pacjent czekał na dane świadczenie od chwili zapisania go do lekarza, do dnia wizyty (jest to czas uśredniony dla wszystkich oczekujących). Dane te pozwalają w pewnym przybliżeniu oszacować, do której przychodni kolejka jest najkrótsza.

Te same dane dostępne są na stronie kolejki.nfz.gov.pl

Oprac. Magdalena Okoniewska