Szpital Biziela jest jednym z wiodących w województwie kujawsko-pomorskim, świadczy pomoc medyczną na najwyższym poziomie referencyjności. Posiada 600 łóżek, zatrudnia 1 700 pracowników, udziela rocznie 200 tysięcy porad i 40 tysięcy hospitalizacji. Realizuje wiele nowatorskich projektów medycznych – w tym unikatowe zabiegi na oddziale otolaryngologii, implanty w chirurgii jaskry, rehabilitację słuchu i mowy – i wdraża nowoczesne metody zarządzania, co potwierdzają liczne certyfikaty.

Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty na rok 2014 ma wartość 195 349 075,85 zł.

W najnowszym rankingu prestiżowego pisma ekonomicznego „Forbes”, w którym oceniano finansową kondycję i potencjał szpitali, został uznany najlepszą publiczną placówkę w kraju. Kluczem do sukcesu okazały się gruntowana restrukturyzacja i rozwijanie dziedzin w których zespół lecznicy jest najlepszy, a także nowatorskie projekty w dziedzinie medycyny.

- Bardzo się cieszę, że Szpital Uniwersytecki im. dr J. Biziela buduje poprawne relacje z otoczeniem. Efekty są już widoczne: modernizacja oddziałów oraz zakup nowoczesnego, spełniającego wymagane standardy sprzętu medycznego – mówił podczas uroczystości wręczenia wyróżnień wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Edward Hartwich.
 
Lecznica korzysta ze szczególnej opieki i wsparcia ze strony samorządu województwa. To ona jest największym beneficjentem marszałkowskiego programu doposażenia oddziałów położniczych w Kujawsko-Pomorskiem.

Łączna wartość wszystkich projektów inwestycyjnych zrealizowanych dzięki marszałkowskiemu wsparciu to 40 milionów złotych. Prowadzona obecnie modernizacja kompleksu szpitalnego, warta 15 milionów złotych, jest finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Jej częścią jest między innymi zakończony już remont klinicznych oddziałów położniczo-ginekologicznego i noworodkowego.