Ratownik przeszkoli uczniów z pierwszej pomocy

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna

Wprowadzony zostanie obowiązkowy kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Takie zmiany przewidywane są w związku z rozpoczęciem prac nad nową ustawą o ochronie ludności. Wcześniej zapowiedziano zmiany w podstawie programowej - również w tej materii.

14.06.2022

Ustawa o ochronie ludności wzmocni ratownictwo medyczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Więcej etatów w Centrach Ratownictwa Medycznego, w każdej gminie karetka, obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół średnich prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Takie zmiany ma wprowadzić ustawa o ochronie ludności, którą dziś zapowiedzieli wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

14.06.2022

Polska opuści Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse Ukraina

Prezydent podpisał ustawę, według której Polska nie będzie dłużej udziałowcem Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG). Pozostali unijni członkowie banku – Czechy, Bułgaria, Rumunia i Słowacja – podjęli taką samą decyzję. To odpowiedź Polski i państw unijnych na agresję Rosji na Ukrainę. Jest to wspólnie uzgodnione, solidarne i skoordynowane działanie państw europejskich.

14.06.2022

Ustawa podpisana - wracają stare zasady wspólnego rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci

Pomoc społeczna PIT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Polskim Ładzie z poprawką Senatu, którą niespodziewanie poparł Sejm, przywracającą wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2021 r. Zgodnie z propozycją izby wyższej, ten sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie także do opieki naprzemiennej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.

14.06.2022

Przestępstwo nie od 500 zł a od 800 zł - posłowie chcą podwyższenia progu

Wymiar sprawiedliwości

Podczas sejmowych prac nad projektem zmian Kodeksu karnego i m.in. Kodeksu wykroczeń zaproponowano zwiększenie kwoty, od której kradzież przestaje być wykroczeniem z 500 zł do 800 zł. Taka sama zmiana ma dotyczyć kradzieży leśnej i paserstwa. Poprzednia zmiana w tym zakresie miała miejsce w 2018 roku.

14.06.2022

Ustawa o ponownej weryfikacji dyplomatów z podpisem prezydenta

Administracja publiczna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o służbie zagranicznej. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z dyplomacji osób, które studiowały, odbywały kursy albo zdobyły tytuł naukowy lub zawodowy na zagranicznej uczelni wyższej nadzorowanej przez organ bezpieczeństwa innego państwa nie należącego do NATO ani Unii Europejskiej.

14.06.2022

Prezydent podpisał lipcowe zmiany w Polskim Ładzie

CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawie obniżającej PIT z 17 do 12 proc. Chodzi też o podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego i zmiany we wspólnym rozliczaniu się samotnego rodzica z dzieckiem. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

14.06.2022

Prezydent podpisał ustawę dostosowującą przepisy dotyczące hałasu do prawa UE

Środowisko BHP Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska, wdrażającą dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu w Unii Europejskiej oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Wprowadzenie zmian uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie, ma korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

14.06.2022

Zagraniczni dyplomaci upominają się o prawa mniejszości w Polsce

Administracja publiczna

Konieczność obrony społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści to główny przekaz listu otwartego podpisanego przez 46 ambasadorów i dyplomatów akredytowanych w Polsce. Wskazują szczególnie na konieczność działań w obszarach takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów.

14.06.2022

Uczeń i student może dorobić do renty rodzinnej, ale są limity

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zbliżające się wakacje to moment, kiedy uczniowie i studenci częściej podejmują pracę niż w roku szkolnym czy akademickim. Warto pamiętać o tym, że osoby, które pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą uważać na wysokość limitów dorabiania do świadczenia. Ich przekroczenie może spowodować, że kwota otrzymywanej renty zostanie zmniejszona, albo całkowicie zawieszona.

14.06.2022

Iustitia bije na alarm w sprawie wniosku dotyczącego samorządów adwokackiego i radcowskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa wniosku, który skierowała do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów m.in. Solidarnej Polski o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Teraz głos zabrali sędziowie, w ich ocenie to pretekst do likwidacji niezależnych samorządów obu zawodów zaufania publicznego oraz ich praktyczne podporządkowanie arbitralnemu zarządowi władzy wykonawczej.

14.06.2022

Nie każdy wstępujący do wojska może liczyć na mundurową emeryturę

Emerytury i renty Prawo pracy Wojsko

Wynikająca z ustawy o obronie Ojczyzny możliwość zgłoszenia się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zapewnia pierwszeństwo przy powołaniu do służby zawodowej, co wielu osobom może wydać się atrakcyjne, m.in. z uwagi na emeryturę wojskową. Jeśli jednak nie będzie tej służby 25 lat, finalnie może skończyć z emeryturą wypłacaną przez ZUS.

14.06.2022

Księgowym już nie będzie mógł zostać każdy

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Coraz głośniej mówi się o potrzebie zdefiniowania na nowo zawodu księgowego. W ramach specjalnych prekonsultacji przyszłość księgowych analizuje także Ministerstwo Finansów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie już można tak łatwo wykonywać tej profesji. Rozważany jest egzamin i specjalne certyfikaty. Być może będzie także cykliczna weryfikacja wiedzy u czynnych księgowych.

14.06.2022

Ubezpieczyciel sprawdzi pirata drogowego, a ten zapłaci wyższe OC

Prawo karne Transport

Od 17 czerwca zakłady ubezpieczeń uzyskają dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych. Możliwe to będzie za pośrednictwem narzędzi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dla tych, którzy często popełniają wykroczenia, może to oznaczać drastyczną podwyżkę wysokości składki OC. Ubezpieczyciele mogą też interesować się, kto jeździ autem służbowym.

14.06.2022

ETPC komunikuje rządowi polskiemu przyjęcie pięciu skarg sędziowskich

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał w Strasburgu 13 czerwca br. zakomunikował rządowi polskiemu zajęcie się skargami pięciu sędziów Agnieszki Niklas-Bibik z SO w Słupsku, Joanny Hetnarowicz-Sikory także ze Słupska, Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Anny Głowackiej z SO w Krakowie oraz Adama Synakiewicza z SO w Częstochowie. Wszyscy zastosowali się do orzeczeń trybunałów europejskich.

13.06.2022

Rządowy komitet zaakceptował projekt ustawy mającej usunąć bariery dla elektrowni wiatrowych

Administracja publiczna Budownictwo

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował w poniedziałek projekt zmiany tzw. ustawy odległościowej, łagodzący zapisy reguły 10H, ograniczającej możliwości budowy turbin wiatrowych. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała wcześniej, że w obszarze klimatu, transformacji i środowiska Polska uzgodniła w KPO 8 kamieni milowych na pierwszy okres. Jeden z nich to ustawa mająca ułatwić budowę elektrowni wiatrowych.

13.06.2022

Uczelnie przyjmą więcej studentów na kierunki lekarskie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Zawody medyczne

Na kierunku lekarskim w roku 2022/2023 limit wyniesie 9323 miejsca, a na kierunku lekarsko-dentystycznym – 1334. W porównaniu do poprzedniego roku akademickiego ogólny limit przyjęć na obu kierunkach ma się zwiększyć się o 276 miejsc. Tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia.

13.06.2022

Wypadki drogowe w Polsce trochę mniej kosztowne

Prawo karne Transport

Koszty wszystkich zdarzeń drogowych Polsce w 2021 r. (wypadków i kolizji) wyniosły 39,3 mld zł - wynika z danych opracowanych przez działającą przy Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2021 r. spadły o 17,3 mld zł (spadek o 31 proc.) w porównaniu do 2018 roku, w którym koszty te wyniosły 56,6 mld zł.

13.06.2022

KUKE wznawia ubezpieczenia dla przedsiębiorców na terenie Ukrainy

Rynek Ubezpieczenia Ukraina

Polskie firmy ponownie mogą ubezpieczać w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) sprzedaż na rynek ukraiński dóbr i usług, które nie są objęte moratorium płatniczym. KUKE przy wsparciu rządu i w ślad za pozytywną decyzją Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych wznowiła od 13 czerwca br. możliwość ubezpieczania należności w kontraktach eksportowych z kontrahentami ukraińskimi.

13.06.2022