- Metropolia udziela długofalowego wsparcia migrantom z Ukrainy. Uruchamiamy mechanizmy pomocowe, aby mogli się usamodzielnić w naszych miastach i gminach – wskazał przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak. - Nasi nowi sąsiedzi mają duży potencjał, ważne, aby Metropolia i jej gminy stworzyły dobre warunki dla jego rozwoju. Znajomość języka polskiego jest bardzo ważna, aby nawiązywać bliższe kontakty w otoczeniu, załatwiać swoje codzienne sprawy w instytucjach. To także podstawa, aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy i wykorzystać szanse rozwoju, które oferują firmy. Opanowanie języka to dla młodzieży ukraińskiej klucz do osiągnięcia dobrych wyników w nauce w szkołach oraz na uczelniach – dodał. W kursach organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego mogą brać udział pełnoletni uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 roku i przebywają na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Rejestracja na kursy jest ciągła i odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: www.formularze.us.edu.pl/uckj.

Czytaj też: Stypendia i zasiłki szkolne dla cudzoziemców >>>

Polski jest tak łatwy, że lekarz z Ukrainy ma nauczyć się go w trzy tygodnie>>

Wsparcie dla uchodźców

- Od dnia rozpoczęcia wojny nasz uniwersytet wspiera nie tylko studentów ukraińskich, ale także ich rodziny, pracowników i każdego, kto znalazł u nas schronienie – podkreśla prorektorka ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda. - Na wielką skalę w Szkole Języka i Kultury Polskiej prowadzone są kursy języka polskiego, realizujemy program NAWA dla kandydatów na studia, studentów i doktorantów przybyłych do nas z kraju objętego wojną. Trudno sobie wyobrazić uniwersytet, który nie reaguje na potrzeby innych, kiedy dysponuje zarówno kadrą o odpowiednich kompetencjach merytorycznych i organizacyjnych, jak i infrastrukturą. Dlatego też zadeklarowaliśmy możliwość wsparcia językowego uchodźców wojennych i podjęliśmy się tego wyzwania – dodała. Uczestnicy kursów uczą się w dwunastosobowych grupach, mając jednocześnie możliwość lepszego poznania siebie nawzajem oraz skuteczniejszego integrowania się. Kursy obejmują 60 godzin dydaktycznych stacjonarnych zajęć z doświadczonymi akredytowanymi lektorami i egzaminatorami języka polskiego, specjalistami w zakresie glottodydaktyki polonistycznej, czyli nauczania języka polskiego jako obcego. To jednocześnie nauczyciele akademiccy, współpracujący ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego i posiadający uprawnienia wymagane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Czytaj też: Regulacje specustawy i ochrony czasowej - aspekty praktyczne legalizacji pobytu osób uchodzących z Ukrainy >>>

 

Obecnie pierwsze dwie grupy chętnych realizują już zajęcia. Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Humanistycznego UŚ przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach, ale jeśli zaistnieje potrzeba – uczelnia jest w stanie zorganizować zajęcia dla określonych grup w pozostałych kampusach uniwersyteckich - w Sosnowcu czy w Chorzowie. W programie kursu przewidziano treści gwarantujące kursantom nabycie umiejętności z zakresu podstawowej komunikacji. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu z zaznaczeniem realnej liczby godzin zajęć, w których wzięli udział. (ms/PAP)