Jak podkreśla w komunikacie WUM, transplantologia w UCK WUM to prężnie i szybko rozwijająca się gałąź medycyny. Kliniki UCK WUM to wiodące w kraju ośrodki transplantacji wątroby, trzustki, nerki oraz szpiku kostnego.

 

W nowym ośrodku planowane są oddzielne przeszczepy serca i płuc, a także transplantacje wielonarządowe: równoczesne przeszczepienia serca i płuc, serca i wątroby, serca i nerki. Planowane są również przeszczepienia płuc od żywych dawców, co daje szczególnie dobre rezultaty u pacjentów pediatrycznych.

WZÓR DOKUMENTU  - Zaświadczenie o odbytym szkoleniu osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców >

Nadzieja na wzrost liczby przeszczepień wielonarządowych w Polsce

Prof. Mariusz Kuśmierczyk, kierownik Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM podkreśla, że w ośrodku będą także przeprowadzane przeszczepienia wielonarządowe, to znaczy serca z wątrobą, serca z nerką, a także równoczesne przeszczepienia serca i płuc. – Mam nadzieję, że powstanie tu również program mechanicznego wspomagania krążenia serca, to znaczy wszczepiania pomp, które są przeznaczone dla pacjentów niekwalifikujących się do transplantacji serca, albo kwalifikujących się i oczekujących na transplantację. Są to pompy, które są przeznaczone również dla dzieci i mam nadzieję, że ten program będzie funkcjonował także w szpitalu pediatrycznym – mówi prof. Kuśmierczyk.

Czytaj też: "Szczególne względy osobiste" a przeszczep od żywego dawcy >>>

Zapotrzebowanie na przeszczepianie płuc wyliczono w Polsce przed epoką COVID-19 na 200 rocznie

Jak wskazuje dr hab. Bartosz Kubisa z Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM, zapotrzebowanie na przeszczepianie płuc wyliczono w Polsce przed epoką COVID-19 na 200 rocznie. Podstawowe wskazania do takiej transplantacji to mukowiscydoza, włóknienie płuc i nadciśnienie płucne. Teraz pojawiło się nowe wskazanie – odległe powikłania po COVID-19. Przeszczepienia płuc u osób poniżej 18. roku życia to zabiegi, które w Polsce wykonuje się rzadko i tylko u nastolatków. – Do tej pory nikt tego nie robił u małych pacjentów o wzroście poniżej 140 cm. Nasi specjaliści chcą się tego podjąć – mówi dr Kubisa i dodaje: – U dzieci chcemy wykonywać przeszczepienia płuc od żywych dawców. W trakcie takiej procedury pobieramy od ojca i od matki po jednym dolnym płacie płuca i wszczepiamy w miejsce całych płuc dziecku. Przed takim zabiegiem mamy możliwość, żeby doskonale przebadać dawców i biorcę, a także wybrać najlepszy czas przeszczepienia. Skraca się też do minimum czas niedokrwienia przeszczepianego narządu. Wszystko to zmniejsza ryzyko powikłań, a wyniki zabiegu są lepsze niż w przypadku pobrania narządu od dawcy zmarłego – tłumaczy.

Nie wiadomo, kiedy w Klinice Kardiochirurgii przeprowadzony zostanie pierwszy przeszczep, UCK WUM czeka jeszcze bowiem na decyzję NFZ o finansowaniu zabiegów. 

Czytaj też: Polskie prawo karne wobec problemów etycznych związanych z transplantacją >>>

Wyniki kontroli NIK organizacji i finansowaniu przeszczepiania narządów w Polsce

W maju br. NIK przedstawiła wyniki kontroli organizacji i finansowaniu przeszczepiania narządów w Polsce. W trakcie trwania kontroli minister zdrowia realizował wieloletni Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2021. Miał on w planach m.in. wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców, o co najmniej 100 proc.; przeszczepień nerki od żywego dawcy, o co najmniej 500 proc. w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku - niestety zamierzeń nie zrealizowano.  Do 2019 roku liczba przeszczepień narządów wzrosła jedynie o 40 proc., zaś liczba przeszczepień nerki od żywego dawcy o 126 proc.

  • Na koniec 2020 roku, na krajowej liście osób oczekujących na przeszczep narządów było 1799 osób – najwięcej oczekiwało na przeszczep nerki (1007 osób), serca (415 osób) i płuc (168 osób). Średni czas oczekiwania na przeszczep wynosił: w przypadku nerki – 430 dni (w trybie pilnym – 30 dni), serca – 603 dni (w trybie pilnym – 91), płuc – 225 dni (jeden dzień w trybie pilnym), a wątroby 121 dni (jeden dzień w trybie pilnym).
  • Na koniec I półrocza 2021 roku na przeszczep narządu czekało 1630 osób (w trybie pilnym – 58 osób). Najwięcej oczekiwało w trybie zwykłym na przeszczepienie nerki – (968 osób), a w trybie pilnym na przeszczep serca – (49 osób).

Jak ustaliła przeprowadzona kontrola NIK, w latach 2016-2021 (I półrocze) czas oczekiwania na przeszczep narządu sukcesywnie się wydłużał. W 2016 roku najdłużej na transplantację czekano ponad 4 lata (1599 dni), a w 2020 roku był to okres nawet 12 lat (4382 dni).

Czytaj też: Charakter prawny materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego - komentarz praktyczny >>>