System zamówień publicznych od nowa

Zamówienia publiczne

Postulat napisania Prawa zamówień publicznych od nowa słyszy się nie od dziś. Ustawodawca, nowelizując ustawę, zmierza do poprawy obowiązujących regulacji. Zmierza, tyle że nie zawsze osiąga cel -...

13.03.2014

Świadczenia przedemerytalne zamiast bezrobocia

Ubezpieczenia społeczne

Podniesienie wieku emerytalnego spowodowało, że w ubiegłym roku o 32,2 tys. wzrosła liczba osób pobierających takie wypłaty z ZUS. Pracodawcy chcą likwidacji tej formy ochrony.

13.03.2014

Rada Ochrony Pracy o czynnikach rakotwórczych

BHP

Prowadzenie kontroli ukierunkowanych na wszystkie substancje rakotwórcze lub mutagenne występujące w środowisku pracy, ze zwróceniem uwagi na rzetelność składanych przez zakłady pracy informacji o...

13.03.2014

Zmiany obejmą wszystkie poziomy ochrony zdrowia

Projekt wprowadzanych zmian obejmie wszystkie poziomy ochrony zdrowia, zarówno kolejki do lekarzy, opiekę onkologiczną jak i zmiany systemowe czy ustawowe, dotyczące finansowania świadczeń oraz...

13.03.2014

Przyszłość polskich rzek w rękach Senatu

Środowisko

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie senackiej Komisji Środowiska (KŚ). Było to drugie posiedzenie KŚ Senatu poświęcone problemowi degradacji polskich rzek na masową skalę w rezultacie...

13.03.2014

GIF: decyzja dotycząca zaprzestania reklamy produktu

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nakazująca podmiotowi Lasalle z Leszna natychmiastowe zaprzestanie prowadzonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami reklamy wizualnej produktu Nuvisal...

13.03.2014

Koroner wystawi akt zgonu, nie lekarz prowadzący

Według projektu nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przygotowanego przez parlamentarzystów z SLD, akt zgonu miałby wystawiać koroner, a nie jak to jest obecnie lekarz prowadzący.

13.03.2014

Sejm: powrót do zawodu nie taki prosty

Notariat najsilniej krytykuje rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów zaufania publicznego. Zdaniem notariuszy powrót do zawodu po wcześniejszym skreśleniu z listy...

13.03.2014

Będą zmiany w zatrudnianiu leśników

Środowisko

Od kilku lat środowisko leśników i związki zawodowe postulowały konieczność zwiększenia stabilności pracy i mniejszej rotacji w grupie zastępców nadleśniczego, głównego księgowego nadleśnictwa,...

13.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski