Prowadzona na zlecenie Wyższego Urzędu Górniczego praca badawcza obejmuje:
- uwarunkowania geologiczno-górnicze w rejonach prowadzonej eksploatacji kopalń "Ziemowit" i "Piast";
- ocenę rzeczywistej aktywności sejsmicznej górotworu przy uwzględnieniu prognozowanej;
- analizę przyczyn wzrostu aktywności sejsmicznej;
- ocenę dotychczasowego zakresu dokonanej eksploatacji (w tym jej intensywności) oraz działań profilaktycznych w aspekcie bezpiecznego prowadzenia robot górniczych i bezpieczeństwa powszechnego związanego z obiektami powierzchniowymi;
- zaproponowanie optymalnych działań w zakresie prowadzenia eksploatacji (przy uwzględnieniu wielkości wydobycia) i stosowanej profilaktyki w kontekście ograniczenia do minimum oddziaływania eksploatacji na obiekty infrastruktury powierzchni.
Ekspertyza powinna być wykonana do końca listopada br.