Obecnie spadkobierca, który w ciągu sześciu miesięcy nie złoży stosownego oświadczenia, odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem - ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2707) zmieni tę zasadę. Projekt przygotował resort sprawiedliwości.

W projekcie zaproponowano także nowe zasady ustalania stanu majątku spadkowego, co ma podstawowe znaczenie w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie majątek ten ustala komornik sądowy, sporządzając spis inwentarza, co dla spadkobierców oznacza koszty, ponieważ komornik korzysta z usług rzeczoznawców. Ministerstwo zaproponowało, by spadkobiercy sami mogli składać - w sądzie lub u notariusza - wykaz inwentarza, według wzoru ustalonego przez ministra sprawiedliwości. Ten ostatni pomysł krytykowali sędziowie, zwracając uwagę, że może to doprowadzić do nadużyć i ukrywania swojego majątku przez dłużników.
Więcej: Rząd: długów nie trzeba dziedziczyć>>>

Projekt zakłada, że nowela wejdzie w życie po 6 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.