Sejm zajmie się senackim projektem zmian w opodatkowaniu gmin

Samorząd terytorialny

Gminy nie będą musiały same sobie płacić podatków za nieruchomości i budynki, które są ich własnością, gdy te nie są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej, taki ma być skutek...

06.07.2015

Ruszyła 14. Letnia Szkoła Wyszehradzka

Wydarzenia

Po raz 14. w Krakowie rozpoczęła się w poniedziałek Letnia Szkoła Wyszehradzka, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w tej części Europy cykl szkoleń dla młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i...

06.07.2015

Polska szkoła utrwala podziały

Rośnie rozwarstwienie pomiędzy poszczególnymi szkołami, polska oświata sprzyja podziałom - wynika z międzynarodowych badań, które cytuje Dziennik Gazeta Prawna.

06.07.2015

Sejm zdecyduje o powrocie asesorów do sądów

Prawnicy

Sejm rozpozna na najbliższym posiedzeniu projekt przywracający instytucję asesora sędziowskiego. Uchwalenie tego prezydenckiego projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych jednogłośnie...

06.07.2015

Raje podatkowe bronią się przed oskarżeniami

W ramach walki z unikaniem opodatkowania Komisja Europejska opublikowała listę 30 państw uznanych za raje podatkowe czyli kraje, w których firmy się rejestrują w celu tzw. optymalizacji podatkowej,...

06.07.2015

Będą kary za finansowanie terroryzmu

Nowelizacją prawa karnego, wprowadzając doń kary za finansowanie grup terrorystycznych, zmowę przy praniu pieniędzy i zrównanie sankcji za udział w nielegalnych grach hazardowych w kraju i za granicą...

06.07.2015

Eksperci wyjaśniają zmiany w przepisach o informatyzacji

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o informatyzacji i kilkunastu obszernych rozporządzeń wykonawczych są stosowane w realizacji zadań publicznych przez organy władzy i ich aparat pomocniczy. W pokonywaniu trudności...

06.07.2015

Rząd zajmie się projektem ustawy o zdrowiu publicznym

Stworzenie mechanizmów pozwalających na poprawę zdrowotności społeczeństwa, między innymi poprzez lepszą profilaktykę i promocję zachowań prozdrowotnych, to cel ustawy o zdrowiu publicznym, której...

06.07.2015

Lokalne społeczności mają pomysły na ochronę przyrody

Samorząd terytorialny

Ochrona populacji sowy i nietoperza, przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych, budowa ścieżek przyrodniczych znalazły się wśród lokalnych inicjatyw mieszkańców podkarpackich gmin, które...

06.07.2015