Rząd w poniedziałek zajmie się programem budowy dróg

Budownictwo

Rząd zajmie się w poniedziałek projektem uchwały ws. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Celem programu, wartego 107 mld zł, jest dokończenie sieci dróg w Polsce. Powstanie 3,9 tys. km...

06.09.2015

Ustawa o petycjach już obowiązuje

Każdy będzie mógł złożyć w urzędzie petycję, także w formie elektronicznej, a ten w ciągu trzech miesięcy powinien ją rozpatrzyć - przewiduje ustawa o petycjach, która w niedzielę wchodzi w życie.

06.09.2015

MS tworzy radę pomocy i edukacji prawnej

Minister sprawiedliwości zdecydował o powołaniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. Organizacje pozarządowe mogą już zgłaszać swoich kandydatów do niej.

06.09.2015

RPO: ustawa nie chroni absolwentów na praktykach

Obowiązująca obecnie ustawa o praktykach absolwenckich nie zapewnia ich uczestnikom dostatecznej ochrony twierdzi rzecznik praw obywatelskich. I podkreśla, że ta regulacja nie zwiększa szans młodych...

06.09.2015

KIO oddaliła odwołania w przetargu na budowę S7

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła dwa odwołania od rozstrzygnięcia przetargu na budowę drogi S7 z Gdańska do Elbląga. Inwestycja, której wartość opiewa na kwotę ponad 3,2 mld zł, ma być gotowa pod...

06.09.2015