Projekt wnieśli posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy chcą, by wysokość wynagrodzenia komornika była uzależniona od nakładu jego pracy.

Projekt zakłada m.in., że wysokość opłaty pobieranej przez komornika będzie uzależniona od nakładu jego pracy. Posłowie chcą, by górną granicą opłaty było 10 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia. Opłata nie mogłaby być przy tym niższa niż 1/20 i nie może być wyższa niż dwudziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (ponad 70 tys. złotych).

Monika Sewastianowicz