W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, a także pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mogą samodzielnie:

- ordynować leki, które zawierają określone substancje czynne, z wyłączeniem jednak leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, a także środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym również wystawiać na nie recepty;

- ordynować określone wyroby medyczne, w tym również wystawiać na nie recepty.

Warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest ukończenie specjalistycznego kursu.

Pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zyskały prawo do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuowania leczenia. Również w tym przypadku wymagane jest ukończenie specjalnego kursu. Wskazana grupa pielęgniarek zyskuje również prawo do wystawiania określonych badań diagnostycznych, w tym badań diagnostyki laboratoryjnej, za wyjątkiem tych badań, które stwarzają podwyższone ryzyko dla pacjenta. Pielęgniarki i położne zgodnie z nową ustawą mogą również ordynować leczenie na podstawie wyników badań lub dokumentacji medycznej i po uprzednim wykonaniu badania fizykalnego.

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136) wejdzie w życie 11 września 2014 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 28 sierpnia 2014 r.