Skargę do NSA będzie można poprawić

Brak formalny w skardze kasacyjnej do NSA nie będzie skutkował natychmiastowym odrzuceniem skargi. Taką zmianę przewiduje nowela procedury sądowoadministracyjnej, opublikowana właśnie w Dzienniku...

19.08.2015

Nowa ustawa ma przywrócić ład przestrzenny w gminach

Samorząd terytorialny

Zapobieganie niekontrolowanej suburbanizacji, czyli powstawaniu zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach miast lub poza ich granicami - to główny cel projektu nowelizacji ustawy, który we wtorek przyjął...

18.08.2015

PKW: nie róbcie kampanii wyborczej przed referendum

Państwowa Komisja Wyborcza zwróci się do wszystkich komitetów wyborczych, które będą uczestniczyły w wyborach parlamentarnych, by zrezygnowały z prowadzenia kampanii wyborczej w czasie tzw. ciszy...

18.08.2015

Kolejne referendum 25 października?

Szef Solidarności Piotr Duda poinformował, że podczas spotkania inicjatorów referendów ws. wieku emerytalnego, sześciolatków i Lasów Państwowych z prezydentem zaproponował, by Polacy odpowiedzieli na...

18.08.2015