Trwa V edycja Europejskiego Kongresu MŚP

Ponad 6000 uczestników, delegacje z 47 państw, ministrowie, ambasadorzy, konsulowie, przedstawiciele wiodących partii politycznych w Polsce, eksperci z kraju i zagranicy, samorządowcy, środowisko...

15.10.2015

Polscy menedżerowie przepracowują się

BHP

Menedżerowie i specjaliści w Polsce pracują dużo - średnio 9,5 godziny dziennie - i nie wykorzystują urlopu. Połowa z nich narzeka nadmiar obowiązków administracyjnych i brak dostępu do nowoczesnych...

15.10.2015

15 października: Światowy Dzień Mycia Rąk

Drobnoustroje to grupa setek tysięcy różnego rodzaju gatunków bakterii, wirusów czy grzybów, ale tych wywołujących choroby jest tylko około 20 procent wszystkich, poznanych przez człowieka - podają...

15.10.2015

Przeterminowane płatności to problem połowy firm

Niemal co drugą firmę dotyka problem nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów wskazują wyniki badania Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor przytaczanego w środę podczas jednej z...

15.10.2015

Wkrótce przetarg na studium ws. odcinka drogi S19

Zamówienia publiczne

22 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ma ogłosić przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe ws. budowy podlaskiego odcinka drogi S19 - poinformowano...

15.10.2015

Jest porozumienie dot. budowy północnej obwodnicy Olsztyna

Zamówienia publiczne

Gmina Olsztyn przygotuje i sfinansuje dokumentację dotyczącą przebiegu i wariantów północnej obwodnicy miasta - zakłada porozumienie, podpisane przez olsztyński samorząd i pięć sąsiednich gmin, przez...

15.10.2015

Wychowanie seksualne nadal po katolicku

Nauczyciele mają tylko pozorny wpływ na wybór programu wychowania do życia w rodzinie, do użytku szkolnego dopuszczono bowiem jedynie podręczniki reprezentujące poglądy środowisk związanych z...

15.10.2015

Instrumenty promocji kancelarii podatkowych

Doradca podatkowy

W zależności od celu, przedmiotu i sposobu oddziaływania na potencjalnego klienta możemy korzystać z różnych narzędzi promocji. Promocję stosuje się po to, by poinformować otoczenie o kancelarii i...

15.10.2015