Prezes Wyższego Urzędu Górniczego uczestniczył 23 lutego br. w otwarciu XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie, która jest forum wymiany myśli, koncepcji, pomysłów i ofert dla przemysłu wydobywczego.

Tytuł tegorocznej sesji plenarnej jest zwiastunem atmosfery i tematyki pięciodniowych obrad: "Polskie górnictwo podziemne – gdzie jesteśmy dokąd, zmierzamy". Sesje referatowe i dyskusyjne odbywać się będą 23-27 lutego br. Uroczystą galę, podczas której rozstrzygane będą branżowe konkursy, zaplanowano w czwartek w Teatrze im. J. Słowackiego.

Czwartkowe obrady Szkoły Eksploatacji Podziemnej będą zdominowane przez tematykę dotyczącą warunków pracy i bhp w kopalniach podziemnych. Przedpołudniową sesję pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie” poprowadzą dyrektorzy merytorycznych departamentów WUG: Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego - Zbigniew Rawicki oraz Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa - Krzysztof Król. Podczas uroczystej gali w Teatrze im. J. Słowackiego laureatom konkursu „Bezpieczna Kopalnia” okolicznościowe gratulacje będzie składał Mirosław Koziura, prezes WUG. Raport o stanie i trendach w zakresie bezpieczeństwa pracy w górnictwie przedstawi Janusz Malinga, zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG.

Wiodące forum dyskusyjne tegorocznej Szkoły Eksploatacji Podziemnej będzie dotyczyło kluczowej dla górnictwa kwestii: co dalej z kopalniami węgla kamiennego. Podczas obrad sesyjnych przedstawiane będą m.in. rozwiązania techniczne i organizatorskie promowane przez WUG ze względu na ich znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w kopalniach. Dotyczą one m.in. stosowania obudowy kotwowej jako wzmocnienia obudowy podporowej w kopalniach węgla kamiennego. Prezentowane będą także urządzenia do zwalczania zapylenia oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, które zostały nagrodzone w drugiej edycji konkursu „Z innowacją bezpieczniej w górnictwie”, organizowanej przez WUG i Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.