IECEx jest systemem certyfikacji urządzeń pracujących w atmosferach zagrożenia wybuchem, firm i osób świadczących usługi serwisowe dla tych urządzeń. Stanowi jeden z systemów certyfikacji Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), na bazie którego Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (UNECE) pracuje nad stworzeniem ogólnoświatowych przepisów dotyczących ochrony przeciwwybuchowej.

Sekretariat IECEx organizuje co roku międzynarodową konferencję, której celem jest popularyzacja tego systemu certyfikacji w obszarze ochrony przeciwwybuchowej. W tym roku konferencja IECEx odbędzie się dniach 22-23 kwietnia w Gdańsku. Spodziewana jest obecność wysokiej rangi przedstawicieli Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), przedstawicieli Sekretariatu i Komitetu Zarządzającego IECEx. Urząd Dozoru Technicznego reprezentuje Polskę w systemie IECEx.

Celem spotkania jest promocja ujednolicenia światowych przepisów dotyczących ochrony przeciwwybuchowej wśród przedsiębiorców, możliwość poznania systemu, jego procedur certyfikacji w odniesieniu do urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i osób serwisujących te urządzenia.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.