Rzeczpospolita sprawdza Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Wynika z niego przede wszystkim, że czterech na dziesięciu badanych zarabiało w ubiegłym roku więcej niż dwa lata temu.

Co dziesiąty pracownik zarabiał w 2014 roku mniej niż rok wcześniej, a w przypadku 45 proc. płaca nominalnie się nie zmieniła. Aż tak optymistyczne wyniki mogą wiązać się z tym, że respondenci tego badania to głównie ludzie młodzi, dobrze wykształceni i mieszkający w dużych miastach. Najczęściej podwyżkę płac otrzymali specjaliści, a najrzadziej pracownicy szeregowi. Gazeta Prawna pisze o wpływie wsparcia firmy na rodziny pracowników. Trzy czwarte Polaków twierdzi, że wsparcie ze strony pracodawcy zachęciłoby ich do powiększenia rodziny. Problem demografii jest w Polsce bardzo poważny i okazuje się, że oprócz polityki prorodzinnej, duży wpływ na ten problem mają pracodawcy. 78 proc. bezdzietnych Polaków chciałoby powiększyć rodzinę. Najbardziej do posiadania dzieci zachęciłyby ich wyższe zarobki i dobry klimat ze strony pracodawców. Jednak aż 39 proc. przyznaje, że lęk przed negatywną reakcją pracodawcy to jeden z głównych powodów, który powstrzymuje ich przed powiększeniem rodziny.

Opracowanie: Redakcja Serwisu HR