Coraz mniej rencistów w ZUS

Już w tym roku mniej niż 1 mln osób będzie pobierać renty z ZUS. Wydatki na te świadczenia nie rosną od trzech lat czytamy w Rzeczpospolitej.

18.09.2014

Doradca podatkowy zapłaci 900 zł za wpis na listę

Doradca podatkowy

Aktualnie opłata za wpis na listę doradców podatkowych wynosi 900 zł. Natomiast opłata za dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego wynosi 8.000 zł.

18.09.2014

Polscy pacjenci testują egzoszkielet

Egzoszkielet, nowoczesne narzędzie fizjoterapeutyczne, które umożliwia ruchy wstawania, siadania oraz chodu osobom z niedowładem kończyn dolnych, jest testowany przez polskich pacjentów. Urządzenie...

18.09.2014

Powstaje mniej szpitalnych spółek

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w Polsce 51 szpitali działa w formie spółek prawa handlowego. Jednak tylko trzy powstały w roku 2014. Spadek liczby przekształcanych szpitali wynika z tego,...

18.09.2014

Karetki bez akcyzy także w sektorze prywatnym

Założenia ustawy o podatku akcyzowym, które zostały opublikowane w sierpniu 2014, dotyczą także pojazdów stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego i przeznaczone dla ratownictwa...

18.09.2014

Rośnie zapotrzebowanie na leki bez recepty

Sektor farmaceutyczny osiągnął stabilizację po dwóch trudnych latach spowodowanych wprowadzeniem ustawy refundacyjnej. Przedstawiciele branży oceniają, że w przyszłym roku rynek może osiągnąć wzrost...

18.09.2014

Uproszczona procedura zakupu usług niepriorytetowych

Zamówienia publiczne

Uchwalona przez Sejm w dniu 29 sierpnia 2014 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zakłada m.in. zmianę uprawniającą zamawiającego do wyboru wykonawcy usług niepriorytetowych w...

18.09.2014

Będzie sposób na telefoniczny spam

Nie chcesz, by telemarketerzy do ciebie wydzwaniali? By uwolnić się od telefonów telemarketerów wystarczy wpisać swój numer telefonu na listę numerów zastrzeżonych. Nad takim rozwiązaniem pracują...

18.09.2014

Awans zawodowy nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach

Nauczyciele, którzy do końca roku chcą uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego muszą do 31 października złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego....

18.09.2014