Papierowe L-4 odchodzi do lamusa

Zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby będą wystawiane w formie elektronicznej. Wyjątkiem będą papierowe zwolnienia, a wydruki na prośbę chorego, czytamy...

14.11.2014

Wątpliwe ułatwienie zamówień niepriorytetowych

Zamówienia publiczne

Nowelizacja art. 5 oraz dodanie art. 5a w ustawie - Prawo zamówień publicznych, w założeniu miało służyć uelastycznieniu procesu udzielania zamówień niepriorytetowych, a więc np. na usługi edukacyjne...

14.11.2014

Adwokat bez kary za próbę wyłączenia sędziego

Prawnicy

Sąd Dyscyplinarny Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej uniewinnił adwokata od stawianych mu zarzutów naruszenia zasad etyki adwokackiej poprzez złożenie wniosków o wyłącznie sędziów sądu okręgowego w...

14.11.2014

Dyscyplinarka dla aplikanta za ofertę zastępstwa?

Rynek

Czy aplikanci, wysyłając e-maile z propozycjami wzięcia substytucji, ryzykują postępowaniem dyscyplinarnym? Część palestry uważa, że tak. Problem analizowny jest także w kontekście zakazu...

14.11.2014

Tworząc pytania egzaminacyjne można dobrze zarobić

Członkowie zespołu przygotowującego pytania na egzaminy korporacyjne mogą zarobić nawet 9 tys. zł. Przewodniczący takiej grupy może natomiast liczyć na 12 tys. zł honorarium. Tak wynika z...

13.11.2014