Z uwagi na to, że po pewnym czasie użytkowania odzież robocza i ochronna traci swoje właściwości użytkowe, pracodawca jest obowiązany wymienić ją na nową. Pozostaje jednak istotny problem, co w takim przypadku zrobić ze zdaną przez pracownika odzieżą?
Pracodawca ma dwie możliwości:
- w zasadach gospodarowania taką odzieżą wprowadzić postanowienie, że przechodzi ona na własność pracownika,
- w zasadach jw. wprowadzić postanowienie, że pracownikowi przysługuje prawo odkupu odzieży za określoną kwotę.
Należy jednak zaznaczyć, że niezależnie od przyjętej formy „pozbycia się problemu”, pracodawca jest obowiązany uzyskać zgodę pracownika. Niedopuszczalne jest bowiem wymuszanie na nim przejmowania tej odzieży – czy to odpłatnie, czy też nie.
Jeżeli jednak pracownik nie zgodzi się na przejęcie od pracodawcy zużytej odzieży, to nie pozostaje nic innego, jak przekazanie jej do utylizacji.

Zobacz więcej: Niepotrzebna odzież robocza może stać się własnością pracownika>>

Zobacz także: Pracodawca zapewni pranie zanieczyszczonej odzieży roboczej>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.