Praniu, a jeśli trzeba odpylaniu i odkażaniu, powinna podlegać cała odzież robocza i wszystkie środki ochronne używane podczas pracy przez pracownika, które uległy zanieczyszczeniu materiałami, w tym np. koszule, podkoszulki, kalesony. Wskazane jest również pranie ręczników. Należy pamiętać, że przydział odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej odbywa się na podstawie ustalonej przez pracodawcę po konsultacji z pracownikami tabeli przydziału odzieży.
Zgodnie z art. 2379 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Zobacz także: W jakim czasie pracodawca powinien wydać pracownikowi środki ochrony indywidualnej?>>

Zgodnie z § 43 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), jeżeli przeznaczona do prania odzież robocza lub ochronna może stać się powodem skażenia innej odzieży pranej jednocześnie lub, jeżeli jest ona szczególnie zabrudzona, a także, gdy wymagają tego specjalne względy higieny produkcji, w zakładzie pracy powinna być urządzona specjalna pralnia odzieży wyposażona w urządzenia mechaniczne do prania. Przy pralni należy zapewnić możliwość odpylania, dezynfekcji i suszenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także naprawy odzieży i obuwia roboczego.
Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.12.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 38) pracodawca zapewnia czyszczenie i pranie odzieży roboczej i ochronnej zanieczyszczonymi materiałami. Transport odzieży roboczej i ochronnej do wyspecjalizowanych pralni odbywa się w zamkniętych pojemnikach.

Zobacz także: Pracodawca zadba o sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł