Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 19 listopada br. odbyła się gala z okazji 95-lecia inspekcji pracy w Polsce. Wśród zaproszonych gości byli m.in. posłowie, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, organów nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców i wyższych uczelni.

W uroczystości uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, która odczytała list okolicznościowy głównego inspektora pracy. Wraz ze Stanisławą Ziółkowską, okręgowym inspektorem pracy w Poznaniu, wręczyła przedstawicielom organów kontroli i nadzoru oraz partnerom społecznym pamiątkowe medale 95-lecia inspekcji pracy w Polsce.

Obecni na gali posłowie złożyli wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy serdeczne gratulacje i podziękowania za ich codzienną pracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po okolicznościowym wystąpieniu okręgowego inspektora pracy w Poznaniu Tomasz Kozłowski, kierownik Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp., przedstawił historię inspekcji pracy w Polsce i w Wielkopolsce.

Gala z okazji 95-lecia inspekcji była także okazją do podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2014 roku. Laureatom konkursu „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” oraz Konkursu na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy wręczono nagrody i wyróżnienia. Ponadto 52 pracodawców uczestniczących w programie prewencyjnym „BHP w małych zakładach” otrzymało dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy oraz pakiety Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 26 listopada 2014 r.