Mając na uwadze interesy  podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Komisja Europejska opracowała ankietę dla unijnych, w tym polskich MŚP w zakresie negocjowanej umowy TTIP. Ankieta ma na celu odzwierciedlenie sytuacji przedsiębiorstw. Pozwoli ona na zidentyfikowanie barier taryfowych oraz pozataryfowych jakie napotykają podmioty z tego sektora w dostępie do amerykańskiego rynku.

Konsultacje trwają do 15 grudnia 2014 r.

Ankieta w języku polskim dostępna jest pod adresem: